mask

Wyważanie wentylatorów i urządzeń wirujących

urządzenie wirujące

Świadczymy usługi z zakresu wyważania wentylatorów i urządzeń wirujących. W wielu dziedzinach przemysłu to ważna czynność, ponieważ wszystkie elementy obracające się muszą charakteryzować się równomiernym rozłożeniem masy. W innym przypadku ich praca nie zawsze jest prawidłowa, co prowadzi do ich uszkodzenia. O nieodpowiednim wyważeniu wentylatorów może świadczyć np. hałas. Z upływem czasu rozłożenie masy wentylatorów oraz innych urządzeń wirujących może nie być równomierne, w związku z czym wymagane jest ich wyważenie.

 

Skutki braku wyważenia wentylatorów i urządzeń wirujących

Jeżeli wentylator lub inne urządzenie wirujące nie będzie wyważone, wówczas jego praca jest nieprawidłowa. Na początku odchylenie może być niedostrzegalne, jednakże w późniejszym czasie, gdy niewyważenie się pogłębia, może dojść do ocierania się poszczególnych elementów. W takiej sytuacji praca urządzenia staje się głośna, nieregularna, nieekonomiczna i może zakończyć się jego zepsuciem. Aby uniknąć tego typu problemów, zalecamy regularne przeprowadzanie kontroli wyważania wentylatorów oraz urządzeń wirujących.

 

Jakie są rodzaje niewyważenia?

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje niewyważenia. Są to niewyważenie statyczne, wielopłaszczyznowe oraz dynamiczne. Statyczne niewyważenie to miejsce, gdzie oś masy przemieszcza się równolegle względem osi wału. W tym przypadku wyważanie dotyczy tylko jednej płaszczyzny osiowej. Wielopłaszczyznowe niewyważenie to miejsce, gdzie oś masy przecina się z osią wału w innym punkcie niż środek ciężkości. Natomiast niewyważenie dynamiczne to miejsce, gdzie oś masy jest przesunięta względem osi obrotu i nie pokrywa się z nią.