mask

Kalibracja i adiustacja głowic próżniowych

głowice próżniowe

Kalibracja i adjustacja głowic próżniowych to jedne z usług oferowanych przez naszą firmę. Usługi w tym zakresie przeprowadzamy również na przetwornikach ciśnienia. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji. Dajemy możliwość wzorcowania głowic próżniowych w siedzibie Klienta. W takiej sytuacji czas realizacji zadania wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Część prac w tym zakresie przeprowadzamy również w siedzibie własnej firmy. Decydując się na tę opcję, Klient musi dostarczyć nam głowicę. Wówczas czas kalibracji wynosi do 5 dni roboczych.

 

Pozostałe usługi związane z kalibracją i adjustacją

Usługi kalibracji i adjustacji wykonujemy także w przypadku innych urządzeń przemysłowych. Nasi Klienci mogą liczyć na wzorcowanie oraz strojenie torów pomiarowych analogowych sygnałów prądowych, napięciowych i temperatury. Poza tym oferujemy kalibracje i adjustację czujników punktu Rosy. Usługi w tym obszarze wykonujemy zgodnie z normą AMS 2769. Przeprowadzamy też kalibrację przemysłowych robotów zgodnie z normą PR-3000.

 

Czym różni się kalibracja od adjustacji?

Kalibracja to inaczej wzorcowanie, a adjustacja to strojenie. Kalibracja polega na ustaleniu wartości urządzenia poprzez wzorcowany przyrząd na podstawie wartości wzorca miar. Z kolei adjustacja polega na przywróceniu parametrów przyrządowi pomiarowemu, aby jego dokładność pomiarowa odpowiadała danym technicznym wyznaczonym przez producenta lub wielkość błędu pomiarowego była w akceptowalnym przez użytkownika zakresie.