mask

Korzyści automatyzacji procesów produkcyjnych

roboty automatyczne wykorzystywane w produkcji 6Dotyczy to jednakowo oszczędności w czasie, materiale oraz energii. A jednak całość procesu produkcji powinna być nieprzerwana oraz gwarantować wysoką jakość.

Firmy takie jak Arset-Vac zajmują się produkcją maszyn przemysłowych oraz tych służących obróbce cieplnej, oraz ich dalszym serwisowaniem. Projekt maszyny musi uwzględniać wszystkie potrzeby danego zakładu. Automatyzacja jest procesem przenoszenia czynności, które do tej pory wykonywali ludzie, na rzecz maszyn. Zastępowanie ludzi maszynami przekłada się na wiele korzyści. Chociaż ludzie tracą pracę przy danym zadaniu, to jednak zyskują jej inny kształt przy kontroli procesu, konserwacji urządzeń, projektowaniu linii produkcyjnych i poszukiwaniu kolejnych rozwiązań maksymalizujących korzyści. Nie ma możliwości odstąpić od tego procesu, stał się on standardem, który przekłada się na wysoką jakość uzyskiwaną w krótkim czasie.

 

Korzyści z automatyzacji

Automatyzacja procesów produkcyjnych niesie za sobą wiele korzyści, które przemawiają za jej rozwojem i przenoszeniem na kolejne obszary. To nie tylko pójście z duchem czasu, to przede wszystkim krok do wydajniejszej pracy zakładu. I to jest pierwsza korzyść, która wynika z zastosowania maszyn w procesie produkcji. Z uwagi na fakt, że maszyna pracuje nieprzerwanie, według ustalonego schematu, jest w stanie w tej samej jednostce czasu wykonać większą pracę niż ludzie. Oznacza to, że zwyczajnie danych elementów zostanie wyprodukowanych więcej, a zakład więcej zarobi. I to dzięki temu, początkowy duży koszt automatyzacji szybko się zwraca, ponieważ obniża ona znacząco koszty produkcji. Kolejną korzyścią związaną z automatyzacją jest nie tylko płynność, nieprzerwalność i szybkość produkcji, ale również powtarzalność. Wytworzony i wprowadzony do maszyny program, projekt lub schemat, jest realizowany dokładnie w ten sam sposób przy każdym kolejnym elemencie. Tego nie zagwarantuje żaden człowiek, ponieważ w którymś momencie zacznie popełniać on więcej błędów, a finalne produkty, pomimo starań, będą się od siebie różniły. Dzięki maszynie taka sytuacja nie ma miejsca, a ewentualne błędy w produkcji wynikają z odmiennych, niezależnych przyczyn – wady materiału, złego ułożenia produktu, nieodpowiedniej konserwacji maszyny i w konsekwencji jej zacięcia. W tym miejscu pojawia się rola człowieka, który ma za zadanie weryfikować jakość tworzonych produktów. Choć i ten krok coraz częściej zostaje powierzony maszynom. Następną korzyścią wynikającą z automatyzacji procesów produkcyjnych, jest jakość finalnego produktu. Maszyny pozwalają nie tylko na szybką i powtarzalną produkcję, ale również na zachowanie wysokiej jakości, ustalonej w danym projekcie. Maszyna w ten sposób wytwarza dany element, że jest on dokładnym odzwierciedleniem projektu, jego wiernym odwzorowaniem, o wysokiej jakości, o którą w produkcji chodzi. Chociaż automatyzacja zabiera część miejsc pracy, to jednocześnie przekłada się na bezpieczeństwo pracowników, którzy od tej pory nie muszą wykonywać wielu bardziej ryzykownych prac, które kończyły się różnymi formami kalectwa – łączenie elementów, ich podgrzewanie, czy wiercenie, wszystko to dzieje się w maszynie bez udziału ludzi, którym nie grozi niebezpieczeństwo.