mask

Jak sprawdzić nieszczelność urządzeń i instalacji próżniowych?

roboty automatyczne wykorzystywane w produkcji 4Ich prawidłowe działanie jest tak naprawdę kluczowe dla każdej z firm produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się tego typu technologie. Niezwykle istotną kwestię w tym kontekście stanowi odpowiednie dbanie o stan techniczny instalacji oraz urządzeń próżniowych. W naszym wpisie postaramy się więc sprawdzić metody weryfikacji ich nieszczelności.

 

Metoda ultradźwiękowa i zastosowanie detektorów gazowych

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na wykrywanie nieszczelności w urządzeniach oraz instalacjach próżniowych jest metoda ultradźwiękowa. Umożliwia ona bardzo precyzyjne określenie miejsca, w którym doszło do rozszczelnienia. Urządzenia tutaj stosowane wykrywają emitowane przez ulatniający się gaz fale ultradźwiękowe. Drugi sposób na wykrycie awarii w instalacjach próżniowych stanowi natomiast zastosowanie detektorów gazowych. Najczęściej jest to detektor helowy, jednak można do tego użyć także detektora wodorowego. Metoda ta wykazuje bardzo wysoką skuteczność. Jeśli mowa o jej przebiegu, to do wnętrza instalacji próżniowej dostarcza się tutaj hel jako gaz znakujący, a w przypadku nieszczelności detektor wykrywa jego wyciek w danym miejscu.

 

Kiedy i dlaczego należy przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń i instalacji próżniowych?

Tak naprawdę jeżeli chodzi o kontrolę szczelności urządzeń i instalacji próżniowych, to powinny się one odbywać regularnie. Nie ma tutaj określonych ram czasowych, jednak jeżeli chcemy, aby cały proces produkcyjny pozostał niezakłócony, to warto tego rodzaju testy przeprowadzać po prostu w sposób rutynowy. Kontrole te powinny być także przeprowadzane w przypadku wcześniejszego usunięcia nieszczelności bądź też przy montażu nowych urządzeń. Cały ten proces warto przeprowadzać chociażby ze względów finansowych, ponieważ jest to sposób na uniknięcie mniejszych bądź większych awarii maszyn. Zaletę kontroli szczelności stanowi także zapewnienie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w procesach produkcyjnych.