mask

Jak często należy dokonywać przeglądu maszyn przemysłowych?

roboty automatyczne wykorzystywane w produkcji 5Automatyzacja zmieniła jego oblicze, przyczyniając się do obniżenia kosztów produkcji i zmieniając charakter pracy osób zatrudnionych w przemyśle. Maszyny jednakże wymagają obsługi, regularnych przeglądów, serwisowania, kalibracji i konserwacji. Bez tego nie są w stanie prawidłowo funkcjonować, tym bardziej, że niektóre z nich działają nieustannie, 24h na dobę. W tym artykule znajdziesz informacje na temat przeglądów maszyn przemysłowych oraz częstotliwości, z jaką powinny być wykonywane.

 

Dlaczego maszyny w zakładach przemysłowych wymagają przeglądów?

Każdy zakład produkcyjny ma obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów maszyn przemysłowych. Jest to konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. W większości fabryk maszyny stanowią najważniejsze narzędzia produkcji towarów, przez co poddawane są intensywnej eksploatacji i często ulegają usterkom, a nawet awariom. By zminimalizować ryzyko wypadków i uszkodzenia urządzeń, oraz by zapobiec przestojom w pracy, konieczne jest regularne serwisowanie maszyn i cykliczne przeprowadzanie ich przeglądów.

 

Terminy przeglądów maszyn przemysłowych

Przeglądy maszyn powinny odbywać się z częstotliwością wskazaną przez producenta w dokumentacji dołączonej do każdego urządzenia. Większość sprzętów podlega kontroli co pół roku, nie jest to jednak regułą. Maszyny, których usterki mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu pracowników, są niekiedy sprawdzane dużo częściej – nawet do miesiąc. Badanie techniczne pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu sprzętu. Umożliwia także ocenę stanu zużycia akcesoriów i części maszyn, takich jak np. uszczelki, zawory, tłoki czy łożyska. Serwisanci potrafią ustalić, kiedy maszyna wymaga kalibracji, naprawy lub wymiany uszczelnień. Jest to szczególnie ważne w przypadku hydrauliki siłowej. Każdy przegląd techniczny maszyny powinien zostać odnotowany w książce serwisowej (w zapisie ująć należy datę przeglądu oraz listę wykonanych czynności i napraw).