mask

Jak bezpiecznie współpracować z robotami?

Mężczyzna z robotemIch użycie może zdecydowanie zwiększać wydajność, stawia jednak nowe wyzwania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w środowisku pracy. Przekonajmy się, jak może wyglądać współpraca ludzi z robotami oraz sprawdźmy, jakimi metodami można wpływać na poziom pojawiających się zagrożeń.

Modele współdziałania ludzi i robotów

Wzajemne interakcje robotów przemysłowych z ludźmi mogą się odbywać w ramach trzech trybów – współistnienia, kooperacji oraz współdziałania. W przypadku współistnienia zadania realizowane przez roboty nie wymagają obecności ludzi, przestrzeń, w jakiej funkcjonują, jest więc odgrodzona, a dostęp możliwy tylko w razie konieczności dokonania czynności konserwacyjnych lub przeprowadzenia naprawy. Przy kooperacji działania podejmowane przez człowieka i robota mają miejsce w tej samej przestrzeni, jednak w różnym czasie. Robot działa tylko wówczas, gdy czujniki nie stwierdzą obecności ludzi w obszarze działania. Współpraca to najbardziej zaawansowany z technicznego punktu widzenia model współdziałania, w którym człowiek stale lub czasowo przebywa w przestrzeni, w której działa robot, a ich czynności wzajemnie się uzupełniają podczas realizacji konkretnego zadania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas współpracy z robotem?

Unikanie zagrożeń podczas współpracy z robotem jest możliwe dzięki różnym rozwiązaniom uzależnionym od charakteru realizowanych prac. Stosuje się kilka modeli działania – w grę wchodzi zatrzymanie robota, gdy człowiek znajdzie się w strefie kolizyjnej, prowadzenie ręką, a więc blokada w razie zwolnienia kontrolera i zmniejszenie prędkości działania, ograniczenie siły i mocy do takich, które nie wywołają poważnych obrażeń w przypadku kolizji oraz kontrola odległości i prędkości, kiedy sensory monitorują pozycję operatora oraz tempo jego ruchów, wstrzymując działanie lub zmieniając jego parametry w razie wykrycia potencjalnej kolizji.